Posted on Nov 30, 2009

Metadata: Data over Data

metadata

Metadata is data over data. Het is beschrijvende link over data, die duidelijk maakt wat de structuur en inhoud van data is en in welke context deze gebruikt dient te worden. Tegenwoordig wordt metadata vaak beschouwd als een IT-term, beschrijvingen van digitale informatiebronnen. Metadata is echter al zeer oud en vind zijn oorsprong niet binnen de IT. Elk document, digitaal en analoog heeft metadata, te denken aan: de auteur, aanmaakdatum, taal, etc. Zonder deze metadata zal een document onleesbaar zijn. Continue Reading

Posted on Oct 4, 2009

Dolle dwaze dagen bij Buma, 6 voor 130 euro!

BumaDus je click een trouwe koper van cd’s? Af en toe zelfs wat vinyl omdat albumarts gewoon beter uitkomen in het groot. Je betaalt je blauw aan kaartjes naar optredens en hier en daar onvervalst promoten  van muziek schuw je ook niet? Maak je borst dan maar nat, want als het aan Buma ligt ga je voor dat laatste flink dokken.

Buma Stemra is de belangenbehartiger van muziekauteurs in Nederland. Hartstikke mooi natuurlijk en zo’n partij moet er zeker ook zijn en blijven. Alleen wat wordt er verstaan onder belangenbehartiger?  In de tijd dat je binnen 30 seconden de nieuwste cd  van een onbekend garage bandje uit Kuala Lumpur naar binnen sleept, gaat deze instantie zich namelijk druk maken om de schaamteloze promotie voor muziekanten op de vele blogs en sites die dit met hartenlust doen. Buma wil dat we gaan betalen voor elk muziekfilmpje dat we aanbieden op een site.  Er wordt namelijk een aparte interpetatie van embedden op na gehouden. Embedden is volgens de wet “opnieuw openbaar maken”,  aldus Buma en daar is een webcasting-licentie voor nodig. Continue Reading